Μαχητική Εθνική Ενημέρωση

Νίκη δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο

0 9.343

Δικαστικό μπλόκο στην κατάσχεση ακινήτων δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο! Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών «παγώνει» τα αναγκαστικά μέτρα και τις κατασχέσεις κινητών και ακινήτων από την τράπεζα σε βάρος του δανειολήπτη, μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο.

Η εν λόγω απόφαση έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας έφεσης, καθώς πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του λόγου έφεσης που αφορά την ακυρότητα δανειακής σύμβασης, λόγω πλάνης συνισταμένης στους κινδύνους που επιδέχεται η σύναψη σύμβασης δανείου σε συνάλλαγμα, και συγκεκριμένα σε ελβετικό φράγκο, και της καταχρηστικότητας των όρων αυτής. Η υπ’ αριθμ. 291/2019 τεκμηριωμένη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εξεδόθη επί αίτησης χορήγησης αναστολής που κατέθεσε το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Νικολαΐδη κατά τραπεζικού ιδρύματος και της διαταγής πληρωμής. Η τράπεζα εξέδωσε διαταγή πληρωμής το 2017, με την οποία απαιτούσε την κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη.

Πρόκειται για ένα ακίνητο αποτελούμενο από πέντε μικρότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες, και συγκεκριμένα μια τετραώροφη οικοδομή επί οικοπέδου 1.123 τ.μ. Το δικαστήριο έκρινε ότι με την κατάσχεση οι δανειολήπτες θα επέλθουν σε πλήρη οικονομική αδυναμία, δεδομένου ότι σε αυτό υπάρχει και επιχείρηση που λειτουργεί (κομμωτήριο). Εκρινε επίσης ότι δεν προέκυψε ο σαφής και κατανοητός χαρακτήρας των ρητρών περί συναλλάγματος, με αποτέλεσμα την παραβίαση εκ μέρους του τραπεζικού ιδρύματος της υποχρέωσης σαφήνειας και διαφάνειας των Γενικών Ορων Συναλλαγών (ΓΟΣ).

Πιθανολογήθηκαν η μη επαρκής και εξειδικευμένη πληροφόρηση των δανειοληπτών από ειδικό σύμβουλο της τράπεζας για τον κίνδυνο υποτίμησης του ευρώ και τυχόν αύξησης του επιτοκίου του ελβετικού φράγκου, καθώς και ότι μόνο η ανάγνωση των επίμαχων όρων περί συναλλάγματος δεν τους καθιστά έγκυρους.

Το σκεπτικό

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δανειολήπτες, πέραν της μη ενημέρωσής τους, ήταν και εκτεθειμένοι στους εκάστοτε συναλλαγματικούς κινδύνους. «Συνεπώς, οι αιτούντες απέδειξαν για την πιθανότητα ευδοκίμησης του σχετικού λόγου της ανακοπής που εφεσιβάλλουν ότι η καθ’ ης τράπεζα δεν παρείχε σε αυτούς την κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους οικονομικούς κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από την ενδεχόμενη αυξομείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος και του ελβετικού φράγκου, και ως εκ τούτου παραβίασε τον σχετικό ουσιώδη όρο των ΓΟΣ» αναφέρει η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.