Μαχητική Εθνική Ενημέρωση

Ο Ιωάννης Μεταξάς ανύψωσε την Ελλάδα.

0 8.587

Η 4η Αυγούστου 1936 υπήρξε μία ιδέα, το νόημα μιας εποχής, που σφράγισε για πολλά χρόνια το ιδεολογικό υπόβαθρο των Ελλήνων Εθνικιστών. Με το Εθνικό Καθεστώς η Ελλάδα επανήλθε στους Έλληνες και με ηγέτη τον Εθνικό Κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά, μετά από 3.000 χρόνια περίπου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα νέο θαύμα, τον Γ΄ Ελληνικό Πολιτισμό.

Δυστυχώς ο επερχόμενος πόλεμος σταμάτησε την ανάδειξή του. Ο Ιωάννης Μεταξάς το βράδυ της 4ης Αυγούστου 1936 είχε ραντεβού με την ιστορία. Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ γνώριζε πολύ καλά ότι μόνο ένας Μεταξάς μπορούσε να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα, που είχε δημιουργήσει ο τυχοδιωκτισμός του πολιτικού κόσμου. Γι’ αυτό το λόγο, δίχως κανένα ενδοιασμό, έβαλε τέλος στο διχαστικό σπαραγμό των Ελλήνων αναθέτοντάς τη διακυβέρνηση στον Ιωάννη Μεταξά.

Στις 4 Αυγούστου ξεκινά η δημιουργία του Γ΄ Ελληνικού Πολιτισμού

Από εκείνη την ώρα ανατέλλει στην Ελλάδα η εθνική ομοψυχία και ξεκινά η δημιουργία του Γ΄ Ελληνικού Πολιτισμού θέτοντας τα θεμέλια για το έπος του 1940. «Το Νέον Κράτος είναι φιλειρηνικό και προοδευτικό, έχει ανάγκη από μακρά περίοδο ειρήνης για να ξαναχτίσει πάνω στα ερείπια και για να δημιουργήσει έναν νέο πολιτισμό… Θέλουμε να κάνουμε πολιτισμόν Ελληνικόν. Δεν θέλουμε τους ξένους πολιτισμούς. Θέλουμε ιδικόν μας πολιτισμόν, τον οποίον να τον ωθήσωμεν και να τον κάνουμε ανώτερον από όλους τους πολιτισμούς, εις την άκρην αυτήν της Ευρώπης».

Ως κυβερνήτης ο Ιωάννης Μεταξάς αποτελεί τον θεμελιωτή του Νέου Εθνικού Κράτους μια προσπάθεια που είχε καταβάλει πριν ένα αιώνα ο Εθνικός Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Ιωάννης Μεταξάς δεν αποφάσισε την επιβολή του Εθνικού Καθεστώτος εντελώς ξαφνικά λόγω της έκρυθμου καταστάσεως στην οποία βρισκόταν η χώρα. Από μακρού χρόνου και μετά από πολύ σκέψη, αφού συστηματικά είχε μελετήσει την Ελληνική Πολιτική Ιστορία, σχημάτισε την πεποίθηση ότι η Ελλάς, ο ελληνικό λαός μόνο μέσω ενός Ολοκληρωτικού Εθνικού Καθεστώτος μπορούσε να κυβερνηθεί για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες γεωστρατηγικές ανακατατάξεις της εποχής.

Μόνο μέσω αυτού του καθεστώτος θα μπορούσε να ορθοποδήσει η χώρα και να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς (κομμουνισμός) και εξωτερικούς επερχόμενους κίνδυνους. Είναι γεγονός ότι ο Μεταξάς έτρεφε αποστροφή προς τον παλαιό πολιτικό κόσμο ο οποίος είχε διχάσει τον Ελληνικό λαό και τον είχε οδηγήσει σε εθνικές καταστροφές.

Οι προτεραιότητες του Μεταξά

Ως στρατιωτικός, ήταν πάντα στις προτεραιότητες του από την ώρα που πολιτεύτηκε το υπουργείο Στρατιωτικών. Και αυτό διεκδίκησε μετά την πτώση του Βενιζέλου το 1933 όταν συνεργάστηκε με τον Παναγή Τσαλδάρη. Έλεγε εκείνη την περίοδο: «Δώστε μου το υπουργείο Στρατιωτικών. Θα μπω μέσα έτσι όπως είμαι με το μπαστουνάκι μου και σε είκοσι τέσσερις ώρες όλα θα πηγαίνουν ρολόι για την Ελλάδα». Όσοι τον άκουγαν πίστευαν ότι απευθύνεται στους εξ επαγγέλματος κινηματίες πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά ο Ιωάννης Μεταξάς το πήγαινε ακόμη μακρύτερα.
Πάντοτε κατήγγελλε το κατάντημα της χώρας λέγοντας ότι: «είναι καρπός του ενδεκαετούς δημοκρατικού πειραματισμού». Ρωτούσε δε: « Ποιος κυβερνά αυτή την Ελλάδα; Μάλιστα στιγμήν καθ’ ην ζοφούται επικινδύνως ο διεθνής ορίζων;
Την Ελλάδα ευρισκομένη εσωτερικώς εν πλήρη παράλυση και αναρχία κατάντησαν να εξαρτάται η τύχη της εκ του ελέους και της προστασίας των μεγάλων και μικρών φίλων της».
Ακόμη έθετε το ερώτημα: «Πρέπει μαζί με την δημοκρατία να διαλυθεί και η Ελλάς;». Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν πάντοτε επιφυλακτικός με τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς όπως αυτοί λειτουργούσαν στην Ελλάδα και είχε εκφράσει επανειλημμένα την πεποίθηση ότι με την συγκεντρωτική διαχείριση θα μπορούσε να προφυλάξει τον τόπο από την καταστροφή

Πως επιβλήθηκε η 4η Αυγούστου

Τα γεγονότα της επιβολής του Καθεστώτος είναι γνωστά. Το βράδυ της 4ης Αυγούστου 1936 ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς μεταβαίνει στα Ανάκτορα για να συναντήσει τον Βασιλέα Γεώργιο Β΄.
Μαζί του έχει φέρει όλα τα διατάγματα για την αναστολή ορισμένων άρθρων του Συντάγματος και της διάλυσης της βουλής. Στο σημείο αυτό μεταφέρουμε πως περιγράφει ο Γρ. Δαφνής στο βιβλίο του «Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων» εκείνη την νύχτα. «…Κανείς δεν υποπτεύετο τίποτε το βράδυ της 4ης Αυγούστου. Οι υπουργοί εκλήθησαν εις έκτακτον υπουργικόν συμβούλιον δια την 8μμ και, εκτός των Σκυλακάκη και Παπαδήμα, κανείς δεν εγνώριζε ποια θέματα επρόκειτο να συζητηθούν.
Υποπτεύοντο ότι εκλήθησαν δια να λάβουν αποφάσεις επί του τρόπου αντιμετωπίσεως της πανελλαδικής εικοσιτετραώρου απεργίας, η οποία επρόκειτο να κηρυχθεί το μεσονύκτιον, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας δια την απόφασιν της κυβερνήσεως, όπως εφαρμόση την υποχρεωτικήν διαιτησίαν εις τας μεταξύ εργατών και εργοδοτών διαφοράς. Κανένα έκτακτον στρατιωτικόν μέτρον δεν είχε ληφθή. Εις καμίαν συνεννόησιν με διοικητάς μονάδων δεν είχε προσέλθει ο Μεταξάς.
Το μόνον μέτρον που έλαβε ήτο η τοποθέτησις δύο Ευζώνων, ως σκοπών, εις τα θύρας του υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι είχον την εντολήν να επιτρέπουν μεν την είσοδον, αλλά να απαγορεύουν την έξοδον εις οιονδήποτε…». Όπως γράφει ο Γεώργιος Α. Βλάχος στο πρωτοσέλιδο της «Καθημερινής» της 5ηςΑυγούστου 1936 « Η δικτατορία επεβλήθει όπως επιβάλλεται η εγχείρησις εις ανθρώπους βαρύτατα ασθενείς. Δεν ήτο επιθυμητή, δεν ήτο ευκταία αλλ’ εκεί όπου είχον φτάσει τα πράγματα αφού η γάγγραινα είχε προχωρήσει ταχεία από τα άκρα προς τον κορμόν και αφού ηπειλείτο γενική του σώματος σηψαιμία , την τελευταία στιγμήν, με βαρύν πυρετόν εν θερμώ, ωδηγήθη εις το χειρουργείον η Ελλάς…». Αυτή την σηψαιμία της πατρίδος ήλθε να θεραπεύσει ο Ιωάννης Μεταξάς με το Εθνικό Καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936.

Τα επιτεύγματα του Καθεστώτος

Τα όσα επακολούθησαν με την συνεργασία της Εθνικής Κυβερνήσεως και λαού μπορούμε να τα συνοψίσουμε στα εξής: Δημιουργία ΙΚΑ. Θέσπιση ιατρικής περιθάλψης. Θέσπιση 8ωρου εργασίας. Θέσπιση υπερωριών για επιπλέον ώρες. Θέσπιση υποχρεωτικής αδείας μετ’ αποδοχών. Δημιουργία «Εργατικής Εστίας». Δημιουργία Γ.Σ.Ε.Ε. Δημιουργία Αστικού Κώδικα. Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Συνεταιρισμών. Θέσπιση της υποχρεωτικής παιδείας. Θέσπιση των Δικαστηρίων Εργατικών διαφορών. Εκσυγχρονισμός Στρατού δια αναδιοργανώσεως και εξοπλισμού παντός τύπου. Εκσυγχρονισμός Ναυτικού δια αγοράς 4 νέων αντιτορπιλικών και 4 νέων υποβρυχίων. Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα του Εθνικού Καθεστώτος ήταν κατάργηση των πολιτικών κομμάτων που δίχαζαν τον λαό και επήλθε εθνική ομοψυχία.

Source http://www.elkosmos.gr

Leave A Reply

Your email address will not be published.