Τεκμήριο διαβίωσης (!) για την Εφορία και οι βαρκούλες

0 9.435

Τι περιμένει όσους διαθέτουν σκάφος μέχρι πέντε μέτρα, αλλά και πάνω. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτουν μειώσεις

Σκαφάτοι θεωρούνται για την Εφορία όσοι έχουν ακόμη και μια… βάρκα με κουπιά! Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους ακόμα και μία βάρκα μέχρι πέντε μέτρα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα τεκμήρια διαβίωσης. Το τεκμήριο της βάρκας έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα τεκμήρια του φορολογουμένου, δηλαδή της κατοικίας, του αυτοκινήτου, της ελάχιστης δαπάνης διαβίωσης, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα. Οσοι δεν μπορούν να το καλύψουν με βάση τα εισοδήματά τους θα πληρώσουν παραπάνω φόρο.

Μάλιστα, οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους μια βάρκα άνω των 5 μέτρων, εκτός από τεκμήριο, θα κληθούν να πληρώσουν και φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 13%.

Εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτι, τα οποία προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.
Το τεκμήριο διαβίωσης στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ/μέτρο.

Η διακύμανση

Στα μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται στα 12.000 ευρώ. Για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο. Για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο, για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους κοκ. Εκπτώσεις στο τεκμήριο διαβίωσης που προκύπτει από την κυριότητα ή την κατοχή σκάφους αναψυχής δίνουν οι εξής περιπτώσεις.

1 Ακινησία σκάφους: Μειώνει σημαντικά το τεκμήριο, που είναι ετήσιο, ανάλογα με το διάστημα που το σκάφος θα μείνει (και θα δηλωθεί) σε ακινησία. Δηλαδή, το τεκμήριο θα ισχύει μόνο για τους μήνες χρήσης του σκάφους, αρκεί να αξιοποιηθούν οι σχετικές «ευεργετικές» διατάξεις. Παράδειγμα: Σκάφος αναψυχής ανοιχτού τύπου μήκους 5 μέτρων έχει τεκμήριο για χρήση όλον τον χρόνο 4.000 ευρώ. Αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί 3 μήνες, το τεκμήριο που θα ισχύει είναι μόνο 1.000 ευρώ.

2 Παλαιότητα σκάφους: Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας, κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από τη για πρώτη φορά εγγραφή στο νηολόγιο ή στο λεμβολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών – ΒΕΜΣ, ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους.

3 Ηλικία του κατόχου σκάφους: Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30% στους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More